Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

Spotkanie warsztatowe z mieszkańcami dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Ryki na spotkanie warsztatowe dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk, który określi wizję i cele rozwoju w zakresie systemu transportowego i mobilności, przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

Spotkanie odbędzie się we środę, 5 czerwca o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Rykach w Sali konferencyjnej. 

Celem warsztatów jest również zebranie materiału do tworzonego dokumentu i zaproponowanie adekwatnych rozwiązań transportowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Ryk w perspektywie do 2040 r.

Agenda_050624_RK.jpg

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie