Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

Burmistrz Gminy Ryki informuje, że w dniu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. organizuje bezpłatny gminny przewóz
pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Ryki realizowany przez PKS Ryki według następującego rozkładu jazdy:

Rozkłąd jazdy PKS Ryki w dniu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.