Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RYK - w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RYK - w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki