Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru wniosków na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wpisanych do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków w tym gminnej ewidencji zabytków, realizowanej w ramach

BURMISTRZ RYK działając na podstawie art. 81 w związku z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz.840) ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wpisanych do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków w tym gminnej ewidencji zabytków realizowanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegóły: https://umryki.bip.lubelskie.pl/?id=363&action=details&document_id=1855364