Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nowa telewizja cyfrowa (DVB-T2) - Informacje o dofinansowaniu

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2/ HEVC, ma miejsce w całej Europie. W Polsce zmiana ma nastąpić w 2022 r., w czterech etapach na poszczególnych obszarach:

• etap 1: od 28 marca 2022 r., woj. lubuskie i dolnośląskie;
• etap 2: od 25 kwietnia 2022 r., woj. zachodnio-pomorskie, pomorski, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie;
• etap 3: od 23 maja 2022 r., woj. łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie;
• etap 4: od 27 czerwca 2022 r., woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie.

Tylko odbiorniki cyfrowe (telewizory i dekodery) zgodne z powyższym standardem będą zdolne do odbioru programów telewizji naziemnej.
 
Aby sprawdzić odbiór próbnych programów potrzeba tylko telewizora i pilota. Warto mieć też pod ręką instrukcję obsługi odbiornika, ponieważ każdy producent może w inny sposób nazywać różne funkcje i umieszczać je w innych miejscach menu telewizora. Pomocna w sprawdzeniu będzie również specjalna wyszukiwarka dostępna na stronie telewizjanaziemna.pl. Po wpisaniu w niej modelu i marki telewizora można dowiedzieć się, czy telewizor odbiera nowy standard. 
 
Bardziej szczegółowe informacje, jak można sprawdzić swój telewizor, czy odbiera nowy sygnał nadawania można sprawdzić na stronie gov.pl/cyfrowaTV lub telewizjanaziemna.pl
 
Nowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego
21 marca ruszył nowy rządowy program dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej.
Dofinansowaniem został objęty zakup dekodera lub telewizora zgodnego z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Zakup odbiornika cyfrowego za kwotę niższą niż wysokość dofinansowania nie będzie uprawniał do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty dofinansowania. W przypadku zakupu odbiornika cyfrowego na wyższą kwotę niż wysokość dofinansowania obowiązek zapłaty pozostałej części ceny będzie trzeba uregulować we własnym zakresie. 
 
Komu będzie przysługiwało dofinansowanie?
Dofinansowanie będzie przysługiwało na gospodarstwo domowe, które ze względu na swoją sytuację materialną nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu nowego sprzętu. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie mogła złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby otrzymać świadczenie, osoba składając wniosek będzie musiała złożyć oświadczenie, iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego.

Gdzie będzie można złożyć wniosek?  
Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora będzie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem: 
• Formularza online na platformie gov.pl  
Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej