Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wystawa plenerowa

Zapraszamy na wystawę plenerową zdjęć prezentującą efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w dniach od 28.07.2022r. do 10.08.2022r.

Teren -Park Miejski w Rykach przy ul. Warszawskiej.
Dodatkowo tylko w dniu 28 lipca 2022r. w godzinach 10:30-15:00 przy wystawie prezentującej efekty wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 będzie dostępne stoisko i pracownicy PIFE będą udzielać zainteresowanym informacji na temat dostępnych form działań finansowanych z Funduszy Europejskich.
Informacje na temat wystawy dostępne są pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/kampania/kampania-internetowa/ooh-wystawa-plenerowa/