Ułatwienia dostępu

Skip to main content

SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA

Burmistrz Ryki informuję, że Gmina Ryki będzie prowadziła końcową sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych, uprawnionych do dodatku węglowego.

Mieszkańcy, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla, muszą złożyć stosowny wniosek.
Wnioski o zakup składa się pisemnie w Urzędzie Miejskim w Rykach w pok. 217 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruję się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wnioski będą przyjmowane od 8 maja 2023r. do wyczerpania zapasów węgla, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

Sprzedaż prowadzona jest bez limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Ilość dostępnego węgla wg sortymentów:
groszek: 41,18 tony,
orzech: 57,71 tony.

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO wersja edytowalna