Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dzierżawa nieruchomości gruntowych położonych w Swatach.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Swatach, gm. Ryki.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Swatach, gm. Ryki.