Ułatwienia dostępu

Skip to main content

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki (obręby Brusów, Budki Rososz, Edwardów, Janisze, Kleszczówka, Lasocin, Lasoń, Nowa Dąbia, Nowy Dęblin, Oszczywilk, Ownia, Potok, Sędowice, Stara Dąbia, Zalesie)