Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Obwieszczenie Burmistrza Ryk z dnia 13 kwietnia 2023r.

Na podstawie § 9 ust. 2 statutu osiedla Karola Wojtyły Spółdzielcze (Dz. Urz. Woj. Lub. 2014 poz. 4102) oraz § 9 ust. 2 statutu osiedla Karola Wojtyły (Dz. Urz. Woj. Lub. 2014 poz. 4103) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad osiedli wyznaczonych na dzień 21 maja 2023r.