Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Ryki na lata 2023-2030.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godzinie 9:00,  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach.

Tematem spotkania, prowadzonego  przez ekspertów  Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, będzie przedstawienie czym jest  rewitalizacja i w jakim celu opracowywany jest Gminny Program Rewitalizacji.

Zebrane uwagi i wnioski pozwolą na precyzyjną analizę sytuacji obszaru oraz określenie skali planowanych działań.

O godz. 10.30  zaplanowany jest  spacer studyjny po obszarze objętym analizą.

Liczymy na aktywny udział Mieszkańców Gminy oraz liczne propozycje i uwagi dotyczące tematyki rewitalizacji.

Burmistrz Ryk

Jarosław Żaczek