Ułatwienia dostępu

Skip to main content

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RYK

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RYK w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki