Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Ryki do programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

którego celem jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów sztucznych z rolnictwa tj.: odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag, niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji ww. odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Ryki. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników o wypełnienie poniższych ankiet i do dnia 10.02.2023 r. dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29. Sekretariat oraz pok. 212, 213.

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Zagospodarowanie ww. odpadów rolniczych jest bezpłatne. O terminie rozpoczęcia programu oraz formie zbiórki będziemy informować.

Telefon kontaktowy: Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, Referat Gospodarki Odpadami 81 865 71 42; 81 865 71 54
Ankieta do pobrania - strona internetowa Gminy Ryki

Ankieta inwentaryzacyjna

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Informacja o programie:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej-2021