Ułatwienia dostępu

Skip to main content

 Spotkanie informacyjne podsumowujące realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki”

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu RPO WL na lata 2014-2022

Burmistrz Ryk zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Ryki na spotkanie informacyjne
podsumowujące realizację projektu 
pn. 
„Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28.12.2022 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej budynku po byłej Komendzie Powiatowej Policji przy ul. Poniatowskiego 12. I piętro.

Na spotkaniu  przedstawiona zostanie informacja o realizowanym  projekcie i efektach rewitalizowanego obszaru. W ramach spotkania przewidziany spacer po obszarze  objętym rewitalizacją.

Projekt realizowany w latach 2019 – 2022

Zakres projektu obejmował:

  • skwer k/kościoła,
  • skweru przy ul. Szkolnej, Objazdowej i Poniatowskiego,
  • park miejski,
  • infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w tym kanalizację deszczową oraz infrastrukturę drogową obejmującą ul. Rynek Stary, Cichą, Kanałową, Przechodnią, Wylot, Wjazdową, Krótką , Jeziorną,
  • budynek po byłej komendzie wraz z wyposażeniem oraz budową drogi dojazdowej i parkingu. 

 plakat kompleksowa rewitalizacja