Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gmina Ryki rozpoczęła dystrybucję węgla

W zależności od ilości dostarczonego węgla, przedstawiciel urzędu będzie sukcesywnie dzwonić do mieszkańców, którzy zgłosili chęć kupna, według kolejności złożenia wniosku oraz zgodnie z dostępnym asortymentem w celu ustalenie sposobu zapłaty i terminu odbioru opału. Wpłaty należy dokonać dopiero po potwierdzeniu przez pracownika urzędu, że wniosek o zakup węgla został prawidłowo zweryfikowany oraz po odebraniu blankietu wpłaty. Pracownik Urzędu Miejskiego w Rykach będzie się kontaktował telefonicznie z numerów 818657141 lub 508863993. Cena węgla dla mieszkańca wynosi 2000 złotych brutto za tonę i zgodnie z ustawą nie obejmuje transportu z miejsca składowania do miejsca wyznaczonego przez wnioskodawcę. Po dokonaniu płatności zostanie wystawiona faktura, która zostanie przekazana wraz z listą osób uprawnionych do punktu odbioru - PKS Ryki Sp. Z o.o. ul. Warszawska 7/9. Warunki odbioru, termin, kolejka, będą ustalane indywidualnie przez pracownika PKS Ryki.