Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 / edycja 2016

Realizowane projekty

Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę gminnych ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmołówka w m.Ryki z drogą krajową Nr 17 poprzez drogę powiatową Nr 1405.