Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 43/2023 BURMISTRZA RYK z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Ryki – Sołectwa Kazimierzyn i Sołectwa Kruków.