Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Realizowane projekty

Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki - Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach, rewitalizacji zieleni miejskiej w Rykach, przystosowania budynku po byłej komendzie policji na potrzeby OPS i podmiotów ekonomii społecznej, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Starego Miasta oraz budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rykach

Sport na wesoło

Spotkanie z książką

"Lepsza Przyszłość" - profilaktyka i wsparcie społeczno-zdrowotne mieszkańców w gminie Ryki

„Reaktywacja 2017+” – (projekt 1.7)

Poprawa warunków mieszkalnych