Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja Burmistrza Ryk

W dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się spotkanie konsultacyjne mieszkańców z Zespołem ds. rewitalizacji, celem omówienia bieżących prac nad postępem realizacji zadań objętych Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022, jak również zgłaszania uwag i sugestii dot. zapisów Programu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Burmistrz Ryk
Jarosław Żaczek