Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Poprawa warunków mieszkaniowych – (projekt 3.2)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania.

Kwota wydatkowanych środków: 81 192,98 zł. poniesiono w  2017 r.

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Rykach.

 

Ze względu na zły stan techniczny budynków na obszarze rewitalizacji planuje się ich modernizację, która jest niezbędna do poprawy codziennych warunków mieszkaniowych ludności. Ponadto modernizacje przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez wymianę ogrzewania i ograniczenie niskiej emisji.

Planowany zakres prac:

− Wymiana pokrycia dachowego i remont kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg

− Docieplenie stropu i elewacji

− Wykonanie przyłączy gazowych z instalacją w lokalach oraz c.o.

− Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

− Poprawa ogólnej estetyki budynków (malowanie ścian, klatek schodowych)

 

Projekt obejmuje lokalizacje:

− ul. Cicha 5, 10, 23

− ul. Rynek Stary 8/10, 34

− ul. Wylot 2, 2b, 9

− ul. Łukowska 6, 20/24

− ul. Krótka 4

− Przechodnia 3