Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ankieta diagnozująca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarach do rewitalizacji dla Miasta Ryki

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do pogłębienia diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 -2022.

Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach Miasta. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną. Dzięki realizacji tych działań w wyznaczonych obszarach nastąpi poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.
Zależy nam. aby planowane działania w jak największym stopniu odpowiadały Państwa potrzebom, dlatego liczymy na Państwa opinie.

Link za pomocą którego można wypełnić ankietę i zapoznać się z mapami wybranych obszarów: https://rewitalizacja-miasta-ryki.ankietka.pl/

Ankieta do pobrania w formacie docx.

Ankietę można wypełnić w dniach 9-20 stycznia 2017 r. Dziękujemy za udział w badaniu.