Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Spotkanie otwarte dotyczące planowanej budowy skateparku w Rykach

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego pn. Budowa skateparku przy ul. Janiszewskiej w Rykach, Burmistrz Ryk zaprasza wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza przyszłych użytkowników obiektu – dzieci, młodzież, a także rodziców i opiekunów - do udziału w konsultacjach społecznych, mających na celu ustalenie optymalnych założeń i wytycznych programowych na potrzeby opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej obiektu.

Planowana lokalizacja skateparku: teren dawnych kortów tenisowych przy ul. Janiszewskiej (część działki ewid. nr 4077/4), vis a vis Pływalni Powiatowej w Rykach;

Podczas spotkania chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opiniami i przedyskutować następujące zagadnienia:

  • sposób funkcjonowania i dostęp do obiektu,
  • określenie przeznaczenia skateparku pod kątem preferowanych przez użytkowników dyscyplin (deskorolka, rowery bmx, rolki, łyżworolki itp.),
  • szczegółowy program funkcjonalny obiektu, tzn. planowany zestaw elementów / przeszkód wchodzących w zakres wyposażenia obiektu,
  • rozwiązania techniczno-materiałowe dotyczące nawierzchni placu / toru, a także pozostałych urządzeń skateparku;

Termin i miejsce spotkania: czwartek 18.02.2021 r. od godz. 14:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29 - zapraszamy!

W zw. z trwającą epidemią prosimy o zachowanie przez uczestników spotkania niezbędnych środków ostrożności – maseczki, dystans itp.