Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 81/2014 BURMISTRZA RYK z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji osiedli i utworzenia sołectw, nadania jednostkom pomocniczym statutów oraz określenia terminu i sposobu składania stanowisk, uwag i wniosków w poszczególnych osiedlach i sołectwach.