Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kontakt

Stanowisko
Nr pokoju Imię i nazwisko Nr miejski
Kierownictwo
Sekretariat
101 Joanna Piecyk 818657110
Faks 818657111
Burmistrz
103 Jarosław Żaczek 818657110
Zastępca Burmistrza
102 Marek Jóźwik 818657110
Sekretarz Gminy
118 Marzena Jędrych 818657150
Skarbnik Gminy
113 Agata Zaręba 818657114
Przewodniczący Rady Miejskiej
115 Ryszard Bieńczyk 818657115
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych – OR
Kierownik Wydziału
214 Jacek Wasilewski 818657120
Ewidencja ludności
216 Małgorzata Milczarczyk 818657121
Ochrona informacji niejawnych, wojskowość, pożarnictwo
219 Jakub Zaręba 818657122
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
220 Dorota Bieńczyk 818657123
Dowody osobiste
221 Ewa Szczepaniak 818657124
Anna Kamińska
Kadry
107 Marta Wojtachnio 818657125
Działalność gospodarcza
217 Katarzyna Wiraszka 818657141
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – GK
Kierownik Wydziału
118 Marzena Jędrych 818657150
Monika Leszko
Gminny zasób nieruchomości i gospodarka przestrzenna
119 Radosław Głowienka 818657152
Krzysztof Szlendak
121 Justyna Niezabitowska
818657151
Gminny zasób mieszkaniowy
120 Anna Witak-Cybula
818657153
Ochrona środowiska  
218 Ireneusz Kurek 818657143
Katarzyna Miłosz
Referat ds. Gospodarki Odpadami
212 Ewelina Miłosz 818657154
Anna Koziej-Głodek
213 Wioletta Ostrzyżek 818657142
Wydział Inwestycji i Remontów – WIR
Kierownik Wydziału
225 Agnieszka Woźniak 818657130
Inwestycje i remonty
223 Radosław Bagrowski  818657131
222 Adrian Bieńczak 818657137
211 Edyta Jeżewska 818657132
Anna Warowna 
209 Grzegorz Kruk 818657136
Gospodarka komunalna
210 Danuta Janiszek 818657134
224 Ewa Łukomska-Prządka 818657133
Karolina Szponder
Wydział Budżetu, Podatków i Opłat – FN
Skarbnik Gminy
113 Agata Zaręba 818657114
Zastępca Skarbnika Gminy
114 Aneta Bany 818657160
Płace i wynagrodzenia
107 Ewelina Łysoń 818657161
Księgowość budżetowa
109 Marzena Kulik 818657162
Justyna Szczygielska
117 Edyta Sawicka 818657167
Tatiana Piwońska
Kasa
112 Anna Filipek 818657165
Referat ds. Podatków i Opłat – FN-P
Kierownik Referatu
112A Ewa Białecka 818657168
Wymiar podatków
110 Agnieszka Gągałka 818657163
Przemysław Filiks
111 Tomasz Gorzkowski 818657164
Agnieszka Piątek
Pobór i egzekucja podatków i opłat
116 Katarzyna Romańska 818657166
Ewelina Snopek
Biuro Rady Miejskiej – BR
106 Małgorzata Falenta 818657118
Krystyna Kawa
Dorota Siwek
Stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia – PR
108 Anna Pilzak
818657135
Monika Białecka
Zespół Radców Prawnych – RP
105 Renata Gorzkowska 818657116
104 Łukasz Sygocki 818657117
Urząd Stanu Cywilnego – USC
Kierownik USC
Warszawska 11 Iwona Krupińska 818657185
Zastępca Kierownika USC
Warszawska 11 Małgorzata Prządka 818657185
Stanowisko ds. Informatyki – IN
207 Zbigniew Grzelak 818657129
Rafał Machnicki