Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Odpady komunalne

Gmina Ryki od lipca 2013 roku realizuje obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne funkcjonują na starych zasadach tj. podpisują indywidualne umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek na własny koszt wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne (pozostałości po segregacji lub zmieszane) i dostosować jego wielkość do ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Worki do segregacji w budownictwie jednorodzinnym dostarcza firma odbierająca odpady, natomiast pojemniki do segregacji w budownictwie wielorodzinnym zapewnia gmina.

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji oraz określają kolorystykę pojemników.

Odbiór i transport odpadów komunalnych

Odbiorem i transportem odpadów komunalnych zajmuje się firma wyłoniona w drodze zamówienia publicznego. W roku 2020/2021 jest to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o. z siedzibą w Rykach, ul. Słowackiego 5.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Puławach - Zakład Usług Komunalnych w Puławach, ul. Dęblińska 2.