Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach

Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach

Zadanie realizowane będzie dzięki uzyskaniu dofinansowania z UE w ramach Środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Po pozytywnej ocenie wniosku złożonego w dniu 19 grudnia 2012 r., 26 czerwca 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Burmistrz Ryk Jerzy Gąska i Skarbnik Gminy Dariusz Sosnowski podpisali z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie realizacji zadania.

W wyniku realizacji operacji powstanie utwardzony plac rynkowy na bazie kwadratu z funkcjonalnym rozmieszczeniem elementów wyposażenia. W południowej części placu rynkowego zlokalizowano obszar dla tymczasowych punktów handlu i gastronomii towarzyszących organizowanym imprezom sezonowym (kiermasze, koncerty, festyny).

W części centralnej zaprojektowano fontannę podnoszącą prestiż i atrakcyjność miejsca, wykorzystującą różnice w poziomie terenu na zasadzie kaskadowego spływu wody, natomiast północna część placu jest mniej oficjalna, służyć będzie rekreacji i wypoczynkowi wśród istniejącej i projektowanej zieleni oraz na projektowanym placu zabaw.

Na terenie rynku zlokalizowany będzie 2 częściowy plac zabaw, rozdzielony ciągiem spacerowym z ławkami i stojakami na rowery. Łączna powierzchnia terenu pod plac zabaw wynosi około 270 m2. Wzdłuż ulic otaczających rynek zaprojektowano 73 miejsca parkingowe w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Wokół placu wzdłuż miejsc parkingowych zaplanowano chodniki z wejściami na plac rynkowy. Ciągi piesze i powierzchnia placu zostaną utwardzone w całości.

Ponadto w ramach realizacji operacji zostaną wykonane: przyłącze energetyczne oraz zasilenie kablem projektowanych latarni i obiektów (zegar, fontanna), przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do fontanny oraz kanalizacja deszczowa. Istniejąca zieleń wysoka częściowo zostanie zachowana po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych, drzewa chore, zniszczone lub wyrosłe samoistnie zostaną usunięte. Celem uzupełnienia istniejącej zieleni wysokiej zostaną wykonane trawniki oraz posadzone krzewy ozdobne, rośliny płożące, kwietniki.

Fontanna kaskadowa składać się będzie z dwóch niecek kwadratowej wyższej i w kształcie litery L niższej, wyposażona w dyszę wodną o regulowanym strumieniu, podświetlonym lampami. Murki oporowe wykonane zostaną z płyt granitowych w kolorze ciemno-szarym. Nawierzchnie utwardzone wykonane zostaną: z kostki brukowej betonowej prasowanej w kolorze szarym dla powierzchni parkingowych, dla powierzchni chodników przy parkingach i na narożnikach placu- kostka brukowa betonowa w kolorze piaskowym, dla powierzchni placu rynkowego kompozycja z płyt granitowych w kol. jasno-szarym oraz z kostki granitowej w kol. ciemno-szarym, dla placu zabaw nawierzchnia poliuretanowa w kol. ceglastym.

Elementami małej architektury stanowiącej wyposażenie placu rynkowego będą: ławki parkowe pojedyncze z obudową drewnianą siedzeniową szt.18, ławki parkowe podwójne z obudową drewnianą siedzeniową szt.6, ławki parkowe pojedyncze wokół stanowisk zieleni z obudową drewnianą siedzeniową kpl.1, kosze śmietnikowe szt.14, stojaki rowerowe pięciostanowiskowe szt. 7, donice betonowe szt. 5, słup ogłoszeniowy szt.1, zegar uliczny dwustronny szt.1, lampa uliczna szt. 15, słupek uliczny ogranicznik szt.77.

W ramach operacji wykonany zostanie publiczny punkt dostępu do Internetu w technologii wi-fi hot-spot szt. 1., który zapewni użytkownikom placu rynkowego bezpłatny dostęp do internetu., stanowić ona będzie nową usługę dla społeczeństwa dotąd niedostępną w tym rejonie miasta.

Całkowita wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 2 335 529,29 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 500 000,00 zł.

Operacja realizowana będzie w 2 etapach:

W ramach I etapu zostanie wykonane:

  • przyłącze wodociągowe
  • przyłącze kanalizacyjne
  • oświetlenie rynku
  • linia energetyczna do zasilenia fontanny i zegara
  • układ komunikacyjny, miejsca parkingowe, chodniki i plac główny

W ramach II etapu zostanie wykonane:

  • budowa fontanny
  • budowa murków oporowych
  • wykonanie placu zabaw
  • mała architektura
  • wykonanie publicznego punktu dostępu do Internetu w technologii wi-fi hot-spot

Termin zakończenia realizacji operacji: 31.12.2014 r.

Działanie:  Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Lokalizacja: Ryki
Tytuł projektu: Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach.
Wielkość dofinansowania: 1 104 637,45 zł.
Koszt całkowity projektu: 1 651 473,43 zł.
Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2014 r.