Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rewitalizacja przestrzeni publicznej wokół stawu „Skalski” w Rykach.

Działanie:  Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Lokalizacja: Ryki
Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznej wokół stawu „Skalski” w Rykach.
Wielkość dofinansowania: 169 945,35 zł.
Zakończenie realizacji projektu: czerwiec 2015 r.