Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w miejscowości Ryki

Wartość projektu: 139 581,90 zł.  
Kwota dofinansowania ZPORR: 104 686,42 zł.
Termin realizacji: 2006 r.
Wykonawca: „ZETO” Sp.z o.o. ul.Kraśnicka 35, 20-718 Lublin
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych szt.1, wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych szt. 1, portale o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem szt.1 , zestawy komputerowe szt.18 zabudowane Publiczne punkty Dostępu do Internetu PIAP szt.1.