Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowackiego w Rykach

Realizacja: 2015-2016
Wartość zadania: 347 359,83 zł
Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie - 270 000,00zł
Wykonawca: Zakład Instalacji Wod-Kan DYGAS Sp. J. ; 27-310 Ciepielów ul. Malczewskiego 8
Zakres rzeczowy:
Wykonano sieć kanalizacji deszczowej obejmującej:
- kanały z rur PVC o średnicy 200 mm – 100 mb
- kanały z rur PVC o średnicy 400 mm - 21mb
- kanały z rur PP o średnicy 800 mm - 201 mb
- kanały z rur PP o średnicy 1000 mm - 110 mb
- kanały z rur PP o średnicy 1200 mm - 6 mb
- studzienki systemowe WAVIN o średnicy 315-425 mm – 1 szt
- studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200 mm – 1 szt.
- studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1500 mm – 13 szt
- studzienki ściekowe o średnicy 500 mm – 12 szt.