Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa dróg gminnych Nr 102909L, 102897L w Rykach

Przebudowa dróg gminnych Nr 102909L, 102897L w Rykach

Zadanie dofinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie wieloletnie)

Wartość dofinansowania: 1 654 960,00 zł.
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 309 921,57 zł.
Termin zakończenia zadania: listopad 2022 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Przebudowa dróg w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni dróg i chodników w drogach gminnych oraz na placach do zawracania, wykonanie włączenia do drogi powiatowej nr
Nr 1446L ul. Żytnia w Rykach, oraz do drogi gminnej nr 102872L ul.15 PP Wilków AK w Rykach, wykonanie korekty niwelety drogi, budowa kanalizacji deszczowej.

Efekty realizacji projektu:

Droga gminna Nr 102909L: ul. Jana Pawła, ul. Bolesława Prusa, ul. Stanisława Żeromskiego, ul. Czesława Skotnickiego, ul. Wacława Nałkowskiego, ul. Janusza Wierusz – Kowalskiego, droga b/nazwy, ul. Szarych Szaregów.

 

klasa drogi

D

przekrój drogi

1x1; 1x2

szerokość pasa ruchu

3,5; 2,5 – 3,5

pobocza

rodzaj

-

szerokość

-

długość

-

chodniki

usytuowanie

przy jezdni ; odsunięty od jezdni

szerokość

2,00

długość

obustronny- 526 m, prawostronny- 167 m,  lewostronny- 179 m.

 

infrastruktura dla ruchu rowerów

rodzaj

po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu

 

 

szerokość

3,5; 2,5-3,5

długość

685

rodzaj odwodnienia

kanalizacja deszczowa

pozostałe informacje (urządzenia brd, przystanki komunikacji zbiorowej (zatoki, perony), itp.)

-

rodzaj nawierzchni

kostka brukowa, beton asfaltowy

 

Droga gminna Nr 102897L: ul. Słoneczna,  ul. Stanisława Staszica

klasa drogi

D

przekrój drogi

1x1; 1x2

szerokość pasa ruchu

3,5; 2,75

pobocza

rodzaj

-

szerokość

-

długość

-

chodniki

usytuowanie

przy jezdni

szerokość

2,00

długość

lewostronny - 268 m, prawostronny - 45 m

infrastruktura dla ruchu rowerów

rodzaj

po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu

szerokość

3,5; 2,5-3,5

długość

353

rodzaj odwodnienia

kanalizacja deszczowa

pozostałe informacje (urządzenia brd, przystanki komunikacji zbiorowej (zatoki, perony), itp.)

-

rodzaj nawierzchni

kostka brukowa, beton asfaltowy

 Przed i w trakcie realizacji zadania