Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej Nr 102895L w Rykach

Przebudowa drogi gminnej Nr 102895 L w Rykach

Zadanie dofinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie wieloletnie)

Wartość dofinansowania: 201 969,00 zł.
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 403 938,78 zł.
Termin zakończenia zadania: wrzesień 2022 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Przebudowę drogi w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni ulicy, przebudowy chodnika do szerokości 2,00 celem poprawy bezpieczeństwa pieszych, wykonanie opaski bezpieczeństwa w drodze oraz na placu do zawracania, wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie włączenia do drogi powiatowej nr Nr 1446L ul. Żytnia w Rykach, obniżenie niwelety drogi, budowa kanalizacji deszczowej.

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: D, długość drogi: 87,00  mb, 

- przekrój jezdni:  1x1,

- szerokość pasa ruch 3,5 m

- rodzaj nawierzchni: kostka brukowa

- chodniki o szer. 2,00 m –lewostronny przy jezdni o dł. 114,50 mb

- infrastruktura dla ruchu rowerów: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.

- odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową

Przed i w trakcie realizacji zadania:

Po wykonaniu zadania: