Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Ryki poprzez budowę parkingu dla turystów

Operacja mająca na celu Budowa parkingu dla turystów w mieście Ryki i wprowadzenie nowej oferty turystycznej przy udziale społeczeństwa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury 20000 osób w skali roku.
Wartość operacji: 142 680 zł.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 73 810 zł.