Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa targowiska gminnego w Rykach


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość całkowita kwalifikowana zadania: 1 694 194,92 zł.
Kwota dofinansowania: 999 702,00 zł.
Termin realizacji zadania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie : 31.12.2019 r.
Cel projektu: Lepsze zintegrowanie producentów rolnych z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez budowę targowiska gminnego w Rykach przy ul.Młynarskiej o powierzchni 8938 m2.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Budowa targowiska gminnego w Rykach”. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

 

 1. budowę nawierzchni placu targowiska: ciągów pieszo jezdnych, parkingów oraz pozostałej powierzchni handlowej - w kostce betonowej wraz z zaprojektowaną małą architekturą i zielenią, z infrastrukturą techniczną wewnętrzną, zewnętrzną i przyłączami:
  • wodociągowym z sieci miejskiej na podstawie wydanych warunków,
  • energetycznym
  • kanalizacyjnym
 2. budowę odwodnienia całej powierzchni utwardzonej kostką brukową targowiska,
 3. budowę sanitariatów WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 4. budowę zadaszenia wraz z oświetleniem wewnętrznym alei handlowej na powierzchni min. 50 % całej powierzchni handlowej targowiska,
 5. budowę oświetlenia, nagłośnienia oraz wewnętrznego systemu bezpieczeństwa (za pomocą kamer przemysłowych) powierzchni handlowej targowiska,
 6. wyposażenie targowiska w odnawialne źródła energii, które będą pokrywały co najmniej 30% zapotrzebowania na energię targowiska,
 7. budowę ogrodzenia części terenu targowiska wraz z bramami wjazdowymi i furtką,
 8. likwidacji ewentualnych kolizji.

Plan Zagospodarowanie Terenu

Projekt - wiata

Projekt - szalety