Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej nr 102838L Ryki - Janisze - Stary Bazanów

Przebudowa drogi gminnej nr 102838L Ryki - Janisze - Stary Bazanów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Cel operacji: wsparcie lokalnego rozwoju w sołectwach Janisze i Stary Bazanów poprzez zapewnienie komunikacji przebudowaną drogą o długości 2,766 km

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość całkowita zadania:  3 947 227,43  zł
Kwota dofinansowania: 2 511 440,00 zł
Termin realizacji zadania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie : 31.12.2023 r.

Przebudowa drogi na długości 2,766 km, obejmuje zakres:

roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie kanału technologicznego, korytowanie pod konstrukcję jezdni i zjazdów, wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni zjazdów, roboty wykończeniowe.

Parametry techniczne drogi:

- szerokość jezdni 5,00 m

- pobocze utwardzone o szer. 0,75 cm

- zjazdy utwardzone o szer. 4,00 m

- bariery na odcinku istniejącego przepustu/mostu

- wzmocnienie konstrukcji jezdni, nawierzchnia asfaltowa,

.