Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej nr 102838L Ryki - Janisze - Bazanów

Przebudowa drogi gminnej nr 102838L Ryki - Janisze - Bazanów

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość całkowita zadania: 4 865 525,00 zł.
Kwota dofinansowania: 2 504 584,00 zł.
Termin realizacji zadania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie : 31.12.2023 r.

Przebudowa drogi na długości 2,766 km, obejmuje zakres:

roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie kanału technologicznego, korytowanie pod konstrukcję jezdni i zjazdów, wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni zjazdów, roboty wykończeniowe.

Parametry techniczne drogi:

- szerokość jezdni 5,00 m

- pobocze utwardzone o szer. 0,75 cm

- zjazdy utwardzone o szer. 4,00 m

- bariery na odcinku istniejącego przepustu/mostu

- wzmocnienie konstrukcji jezdni, nawierzchnia asfaltowa,

.