Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich w Niwie Babickiej, Moszczance, Oszczywilku, Owni, Potoku, Rososzy i Swatach

Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Lokalizacja: Gmina Ryki
Tytuł projektu: Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich w Niwie Babickiej, Moszczance, Oszczywilku, Owni, Potoku, Rososzy i Swatach.
Koszty całkowite zadania: 310 269,83 zł.
Wielkość  dofinansowania w ramach PROW: 199 043,00 zł.
Zakończenie realizacji projektu: marzec 2015 r.
Zakres rzeczowy: Utwardzenie 7 placów w zakresie wykonania koryta, podbudowy, nawierzchni, krawężników a w m. Moszczanka wykonanie także świetlenia fotowoltaicznego.