Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Promocja dziedzictwa kulturowego, poprzez organizację Dni Ryk

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla Małych Projektów tj. operacji, które nieodpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w Urzędzie Marszałkowskim.
Lokalizacja: Gmina Ryki, powiat rycki, woj. lubelskie, miasto Ryki - Stadion Miejski
Tytuł projektu: „Promocja dziedzictwa kulturowego, poprzez organizację Dni Ryk”
Opis operacji: Celem projektu była organizacja święta o zasięgu ponad gminnym, które nawiązuje do kultywowania tradycji regionalnych. Święto od lat organizowane jest z Radiem Lublin. Jest to impreza trzy dniowa, plenerowa, o charakterze folklorystycznym. Prezentują się Koła Gospodyń Wiejskich, Kapela i Chór Rykowiacy, Zespół Tańca Ludowego i różne zespoły wokalne. Gwiazdą ostatnich Dni Ryk była Kasia Kowalska z zespołem. Pomysł organizacji festynu rozrywkowo – kulturalnego powstał w związku z promocją miasta, lokalnych produktów a także wspieranie i promocja dziedzictwa kulturowego. Aktywizacja społeczności lokalnej i integracja mieszkańców podczas imprez plenerowych to jeden z ważniejszych celów jakie stawia sobie Gmina Ryki jako organizator.
Całkowita wartość projektu: 30 921,00 zł.
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 21 173,44 zł.