Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa wodociągu Nowiny Rososz – Chudów

Działanie: 321 ” Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Lokalizacja: Gmina Ryki, powiat rycki, woj. lubelskie, Nowiny Rososz – Chudów
Tytuł projektu: „Budowa wodociągu Nowiny Rososz – Chudów”
Opis operacji: Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Nowiny Rososz, Chudów, poprzez budowę 1767mb wodociągu co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W dniu 31 maja 2010r. dokonano otwarcia trzech złożonych ofert przetargowych na wykonanie tego zadania. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych, związanych z budową sieci wodociągowej z rur PVC Dz 110.
Całkowita wartość projektu: 112 670, 58 zł.
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 68 771,00 zł.