Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Nowa Dąbia, Karczmiska i Podwierzbie

Działanie: 313,322,323” Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Lokalizacja: Gmina Ryki, powiat rycki, woj. lubelskie, Nowa Dąbia, Podwierzbie, Karczmiska
Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności i polepszenie stanu technicznego infrastruktury społeczno kulturalnej na obszarze gminy Ryki poprzez modernizację, doposażenie i zagospodarowanie terenu- dotyczy świetlic wiejskich w miejscowościach Nowa Dąbia, Karczmiska i Podwierzbie”
Opis operacji: Celem projektu była poprawa stanu i dostępności do infrastruktury społeczno-kulturalnej na obszarze gminy Ryki. Świetlice wiejskie będą zaspakajały potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców poprzez realizację bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, jak również umożliwią rozwój tożsamości społeczności wiejskiej poprzez pełnienie roli miejsca spotkań mieszkańców.
W zakres inwestycji wchodzi:

  • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podwierzbiu, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbi, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karczmiskach:
    stoły, krzesła, meble kuchenne, regały, zestawy nagłaśniające, kolumny, mikrofony, wzmacniacze, stoły pingpongowe, bilardowe, telewizory LCD, gry planszowe, ekrany, rzutniki, kuchenki mikrofalowe, komputery, biurka i krzesła.
  • Utwardzenie chodnika, placu i parkingu na terenie świetlicy w Podwierzbiu, Nowej Dąbi i Karczmiskach
  • roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  • instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Podwierzbiu
  • kotłownia węglowa

Całkowita wartość projektu: 329 279,93 zł
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 134 950,00 zł


Świetlica w Nowej Dąbi:


Świetlica w Podwierzbiu:

Świetlica w Karczmiskach: