Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gminne Święto Plonów

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla Małych Projektów tj. operacji, które nieodpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Lokalizacja: Gmina Ryki, powiat rycki, województwo lubelskie, Karczmiska, obręb Leopoldów
Tytuł projektu: „Gminne Święto Plonów”
Opis operacji: Celem projektu była organizacja święta o zasięgu ponad gminnym, które nawiązuje do kultywowania tradycji regionalnych. Organizatorami święta są: Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna z miejscowości, w której odbywa się impreza, oraz Urząd Miejski w Rykach, Zespół Doradztwa Rolniczego w Rykach, Miejsko – Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rykach. Uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Gminne Święto Plonów jest też doskonałą okazją do nagrodzenia najlepszych rolników, którzy osiągają znaczące wyniki w produkcji rolnej. Święto co roku odbywa się w innej miejscowości na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich i lokalnych organizacji.
Całkowita wartość projektu: 31 155,72 zł
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 21 809,00 zł