Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Święto Karpia z Pradoliny Wieprza

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla Małych Projektów tj. operacji, które nieodpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Lokalizacja: Gmina Ryki, powiat rycki, woj. lubelskie, miasto Ryki - Stadion Miejski
Tytuł projektu: „Święto Karpia z Pradoliny Wieprza”
Opis operacji: Celem projektu była organizacja święta o zasięgu ponad gminnym, które nawiązuje do kultywowania tradycji regionalnych o charakterze folklorystycznym. W programie uroczystości znalazły się występy Kół Gospodyń Wiejskich, występy kapel ludowych, zespołów śpiewaczy i tanecznych, prezentacje rękodzieła i rzemiosła, konkurencje kulinarne, konkursy i zabawy. Święto Karpia przypomina o historii i tradycjach ziemi ryckiej sięgającą 1836 roku gdzie Ryki sprzedano hrabiemu Janowi Jezierskiemu, który założył 31 stawów hodowlanych a Ryki nazwano „Stolicą Karpi”. Organizacja imprezy służy promocji gminy, twórczości ludowej, kulturalnej, artystycznej a także integracji mieszkańców terenów miejskich i wiejskich.
Całkowita wartość projektu: 32 087,74 zł
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 18 407,01 zł