Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Remont kapliczki św. Leonarda

Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Lokalizacja: Gmina Ryki
Tytuł projektu: Remont kapliczki św. Leonarda
Opis operacji: Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz kultywowanie tradycji poprzez remont kapliczki Św. Leonarda w Rykach wpisanej do ewidencji zabytków i znajdującej się na terenie wpisanym do ewidencji zabytków.
Całkowita wartość projektu: 16 877,34 zł
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 11 166,96 zł.