Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt Cyfrowa Gmina

logotypyCG

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Ryki w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" pozyskała grant w wysokości 606 420,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2022 - 2023

 cyfrowa gmina

Celem projektu "Cyfrowa Gmina" jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Rykach. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT oraz oprogramowania.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na m.in. zakup sprzętu komputerowego na stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Rykach oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach. W ramach wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych, dla Urzędu Miejskiego w Rykach zostanie zakupione: komputery stacjonarne, laptopy urządzenia sieciowe, urządzenia wilofunkcyjne, szafy rack, serwer, zasilacz awaryjny, macierze dyskowe, pakiety oprogramowania biurowego, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, portal mieszkańca, modernizacja strony WWW gminy do standardu WCAG 2.1