Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +” 2018 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat.3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa Żłobka Miejskiego Nr 1 w Rykach przy Samorządowym Przedszkolu Nr 5 im. Ewy Szelburg Zarembiny w Rykach oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc, ul. Jana Kochanowskiego 21, 08 – 500 Ryki

Wartość zadania:  1 207 611,26 zł.
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH +:  599 940,00  zł.
Okres realizacji zadania: 15.05.2018 – 17.12.2018 r.

Zakres rzeczowy zadania  obejmował:

 1. Przygotowanie inwestycji do realizacji (opracowanie projektu budowlanego wraz z kompletem pozwoleń.
 2. Budowa parterowego budynku o powierzchni użytkowej 273,73 m2 z przyłączeniem do jednej ściany istniejącego budynku przedszkola w tym:
  • wykonanie konstrukcji i elementów budowlanych (roboty ziemne, fundamenty, ściany, podziemia, stropy i schody podziemia, izolacje fundamentów i ścian podziemia)
  • wykonanie konstrukcji i elementów budowlanych (ściany nadziemia, stropy, sklepienia, schody, podesty, ściany działowe, dach- konstrukcja i pokrycie podłoża i kanały wewnątrz budynku , izolacje nadziemia, warstwy wyrównawcze pod posadzki)
  • stan wykończeniowy wewnętrzny (tynki i oblicowania, okna i drzwi zewnętrzne, drzwi i okna wewnętrzne, ścianki działowe, roboty malarskie, posadzki montaż wyposażenie-elementy wbudowane, inne roboty wykończeniowe wewnętrzne)
  • stan wykończeniowy zewnętrzny (elewacje , chodniki , podjazdy, opaska)
  • Instalacje i urządzenia techniczne (kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe, instalacje i urządzenia zaopatrzenia  w ciepło, instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej, instalacje i urządzenia elektro-energetyczne, urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej)
 3. Wyposażenie żłobka ( stoliki, krzesełka, leżaczki, kojce, biurka, krzesła, fotele, dywany, rolety, taboret gazowy, szafa gastronomiczna, tablice, zabawki)