Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Ryki łączących drogi powiatowe Nr 1405L, Nr 1446L, Nr 1438L z drogą krajową Nr 17.

Zrealizowano: 2011r.
Wartość zadania: 1 128 427,92 zł. (całkowita:1 185 563,60 zł.)
Dofinansowanie: 564 213,00 zł.
Wykonawca: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki ul. Wspólna 23,
Zakres rzeczowy:
Przebudowa dróg na odcinku 1644 mb poprzez wykonanie: na ul. Wspólnej nawierzchni jezdni, przebudowę chodników, parking i wyniesione 2 przejścia dla pieszych; na ul. Wyczółkowskiego przebudowę chodników i wyniesione 2 przejścia dla pieszych; na ul. Dziekońskiego przebudowa chodników ; na ul. Karola Wojtyły wyniesione 2 przejścia dla pieszych; oznakowanie dróg.
- rozebranie chodników  i obrzeżem trawnikowym na powierzchni  4.483,63 m2,
- wykonanie podbudowy i ulepszenie podłoża gruntem stabilizowanym cementem na powierzchni  4.674,69 m2 ,
- regulację studzienek ściekowych, telefonicznych oraz zaworów gazowych i wodociągowych – 45 szt.,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na powierzchni  - 5.581,0 m2
- przebudowę skrzyżowań drogowych w celu podwyższenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 2 szt.,  
- położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa ścieralna) o grub. 5 cm na powierzchni – 5.581,0 m2
- wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego w tym - linie segregacji ruchu, przejścia dla pieszych i linie stopu,
- wykonanie progu zwalniającego stanowiącego jednocześnie przejście dla pieszych – 6 szt.,
- odwodnienie liniowe – 44,60 mb.