Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rykach

W dniu 31.12.2018 r. został podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Sportowa Polska z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz aneksem nr 1 i nr 2:

Wartość zadania ogółem wynosi 15 994 182,96 zł.
w tym kwota dofinansowania 3 500 000,00 zł.
Termin realizacji 01.2019 – 03.2022 r.

Projekt dotyczy budowy hali sportowo-widowiskowej i budynku zaplecza oraz wykonanie drogi wewnętrznej, 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych ( w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych), wiaty śmietnikowej, chodników, placu manewrowego, schodów terenowych oraz elementów małej architektury . Budynek składa się z dwóch zdylatowanych od siebie brył na planie dwóch prostokątów przesuniętych względem siebie o wym. max. 65,32x 40,36 m i wysokości maksymalnej 16,41 m.
Budynek w całości niepodpiwniczony. Pierwszy segment budynku stanowi hala sportowa z widownią na 340 osób (338 miejsc siedzących oraz 2 dla osób niepełnosprawnych)oraz zapleczem szatniowym , natomiast drugi segment zaplecza posiada dwie kondygnacje użytkowe spełniające funkcje uzupełniające oraz administracyjne, oraz pomieszczenie techniczne. Całość obiektu - wszystkie kondygnacje (oprócz technicznej) oraz widownia , dzięki dźwigowi osobowemu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zadaszenie obu segmentów w kształcie fali o konstrukcji dźwigarów z drewna klejonego, kryty membrana EPDM. Budynek zrealizowany w technologii żelbetowej, ściany osłonowe murowane z bloczków wapienno-piaskowych drobnowymiarowych gr. 24 cm. ocieplone styropianem gr. 15 cm. oraz otynkowane. Budynek będzie miał dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie chodniki przed wejściami oraz wewnętrzny dźwig osobowy.
Liczba kondygnacji nadziemnych - hala sportowa 1, budynek zaplecza 2 (w części obiektu)
Liczba kondygnacji podziemnych - 0
Wysokość zabudowy hali sportowej - 16,41 m
Wysokość budynku zaplecza - 8,40 m
Maksymalne gabaryty budynków 40,36 m x 65,32 m
Powierzchnia zabudowy 2285,55 m2
Powierzchnia całkowita 4072,07 m2
Powierzchnia użytkowa 3247,33 m2

Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie:

  • wewnętrzną instalację wody i kanalizacji zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z istniejącego przyłącza wody, kanalizacja do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
  • kanalizacja deszczowa ,ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
  • wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, ogrzewanie tradycyjne panelowe, podłogowe zasilane z projektowanej kotłowni gazowej oraz wentylacja mechaniczna z nagrzewnicami,
  • wewnętrzną instalacja gazu,
  • wentylacji mechanicznej w całym obiekcie, klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach,
  • instalacji elektrycznej, na potrzeby zasilania odbiorników energii elektrycznej. Parametry opraw oświetleniowych LED będą zapewniać uzyskanie natężenia oświetlenia i współczynnika równomierności,
  • system okablowania strukturalnego, który zapewni dostęp do sieci telefonicznej oraz LAN, system sygnalizacji włąmania, instalacji oświetlenia zewnętrznego, instalacja dozorowa obiektu i otoczenia (kamery), instalacja sieci komputerowej z możliwością uzyskania dostępu do sieci internet przez Wi-fi.

Projektowana hala sportowa będzie spełniać potrzeby mieszkańców Gminy Ryki, zwłaszcza stowarzyszeń sportowych i klubów sportowych istniejących w gminie oraz stanowić miejsce rekreacji i centrum imprez sportowych. W budynku hali sportowo-widowiskowej
znajduje się płyta boiska do gry w futsal, o wym. pola gry: 40:20 m pozwalająca na rozgrywanie zawodów na poziomie międzynarodowym. W poziomie boiska przewidziano strefę dla sędziów oraz zawodników rezerwowych. Pod trybunami widowni zlokalizowano strefę szatniową: 4 szatnie z zapleczem sanitarnym i natryskami dla min. 24 zawodników, pokój z zapleczem sanitarnym dla trenerów i nauczycieli, pokój z zapleczem sanitarnym dla sędziów, trzy magazyny sprzętu sportowego, wentylatorownie oraz kotłownia gazową z wejściem od zewnątrz. Ponadto w budynku zaplecza na kondygnacji parteru zaprojektowano: pom. ochrony/recepcja w strefie wejścia głównego, szatnie, pomieszczenie obsługi medycznej i pierwszej pomocy, salę fitness i zajęć indywidualnych, dwa boiska do squash'a, szatnię damską jako zaplecze sanitarne fitnessu, siłowni i squash'a zespół sanitarny ogólnodostępny, pom. techniczne i magazynowe.
Na kondygnacji I budynku zaplecza zaprojektowano: siłownię, szatnię męską jako zaplecze sanitarne fitnessu, siłowni i squash'a, zespół sanitarny ogólnodostępny, pom. magazynowe i gospodarcze, strefę administracyjną. W budynku hali zaprojektowano trybuny widowni dla 340 osób.
W obiekcie będzie istnieć możliwość rozgrywania zawodów o charakterze krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym w takich dyscyplinach sportowych jak: w piłce nożnej, koszykówce, tenisie stołowym, piłce nożnej halowej (futsal), bowiem obiekt będzie spełniał wymogi krajowych federacji właściwych dla tych dyscyplin. Zawody będą mogły być organizowane w ramach zadań własnych MGOSiR w Rykach oraz w ramach działalności lokalnych klubów sportowych, Sportowego Związku Szkolnego na wszystkich szczeblach rozgrywek lub też komercyjnie na podstawie umowy z klubami, organizacjami, firmami, również spoza terenu Gminy Ryki, co zapewni dodatkowe źródło dochodu. Hala wykorzystywana będzie jako zaplecze szatniowo-sanitarne dla przyległego do niej boiska do piłki nożnej i bieżni lekkoatletycznej.

Obiekt, w godzinach od 8:00 – 14:00 użytkowany będzie przez szkoły w ramach zajęć dydaktycznych i sportowych. Od godziny 14:00 – 22:00 hala będzie otwarta dla mieszkańców i klubów sportowych. Budowa pełnowymiarowej hali jest odpowiedzią na potrzeby istniejących klubów sportowych na terenie gminy Ryki.
Na terenie Gminy Ryki istnieją sale sportowe przyszkolne, co w połączeniu z planowaną budową hali stanowić będzie kompleks sportowy pozwalający na rozwijanie talentów sportowych od najmłodszych lat ( klasy sportowe w PSP Nr 2 w Rykach) na profesjonalnym obiekcie sportowym. Pozwoli na wyrównanie szans klubów z terenu które nie posiadają takiego obiektu, na uzyskanie wyższych osiągnieć poprzez prowadzenie profesjonalnych treningów na profesjonalnym obiekcie. Obiekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników. Zadanie Budowa hali sportowej zostało wpisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rykach z dnia 31 marca 2017 r., na podstawie prowadzonych konsultacji społecznych.

W dniu 10.02.2020 r. została podpisana umowa z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza wg kryteriów SIWZ tj.:

GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 91, 33-322 Korzenna

Cena ryczałtowa brutto wykonania przedmiotu zamówienia:
14 450 000,- zł.  brutto;  11 747 967,48 zł. netto.
Termin realizacji zadania:
24 miesiące od podpisania umowy tj.  w terminie od 10.02.2020 r. do 10.02.2022 r.

Wizualizacja hali sportowo-widowiskowej 

Zdjęcia przed realizacją

Zdjęcia - w trakcie realizacji