Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego, 4-torowej bieżni prostej o długości 78 m, skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach

W dniu 07.02.2020 r. został podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Sportowa Polska z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wartość zadania ogółem  wynosi 853 971,00  zł.                                                                       
w tym kwota dofinansowania 426 900,00 zł.                                                                                        
Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 30.10.2020 r.

Cel projektu:

Budowa boisk sportowych, bieżni, skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Rykach celem zapewnienia infrastruktury zewnętrznej jako miejsca realizacji zajęć sportowych.

Zadania realizowane w ramach projektu:

- opracowanie mapy do celów projektowych

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

- usługi pomiarowe

- roboty ziemne

- odwodnienie terenu

- wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej 8+8 mm

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej 13 mm

- nawierzchnia piaskowa do skoku w dal

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- wyposażenie

- wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów

- odbudowa trawników

- inspektor nadzoru

- tablica informacyjna

Jakie grupy docelowe:

- dzieci i młodzieży szkolna w godzinach zajęć lekcyjnych 

- ogólnodostępna po godzinach zajęć lekcyjnych

Zakres rzeczowy projektu:  

obejmuje budowę kompleksu sportowego składającego się z boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy - 756 m2, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej - 510 m2; bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni  poliuretanowej przepuszczalnej, natryskowej- 350 m2; skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, natryskowej- 49,2 m2;  zeskoczni o nawierzchni piaskowej - 27, 5 m2; piłkochwyty wys. 6 m i ogrodzenia panelowego wys. 4 m; elementów wyposażenia: dwa stojaki z tablicami, obręczami i siatką do koszykówki, jeden komplet demontowanych słupków do siatkówki z siatką, dwie bramki do mini piłki nożnej, dwa kosze na śmieci, odbudowa trawnika po pracach budowlanych, budowa dojścia z kostki betonowej gr. 6 cm-35 m2; odwodnienie drenażowe z zastosowaniem drenów DN 80. Zrzut wody opadowej projektowanym przyłączem do istniejącej  sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Warszawskiej.

Plan Zagospodarowania Terenu

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót: Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk Jastrzębia 99B, 26 – 631 Jastrzębia.

Nadzór inwestorski pełni Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk , Ryżki 67A, 21 – 400 Łuków

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych koszty inwestycji wynoszą:

Całkowita wartość inwestycji:          808 754,05 zł.

Wartość  wydatków poniesionych: 794 620,00 zł.

Wartość dofinansowania:                 397 310,00 zł.