Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Moszczance

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Moszczance

W dniu 23.11.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Sportowa Polska z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi: 2 694 414,00 zł.
w tym kwota dofinansowania: 1 347 200,00 zł.
Termin realizacji: 01.03.2021 r. – 31.10.2022 r.

 

Projekt obejmuje budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-magazynowym i łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania i wyposażeniem sali gimnastycznej w sprzęt sportowy. Zaplecze stanowi węzeł sanitarny z równym podziałem dla chłopców i dziewcząt, także osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Powstanie sala gimnastyczna o wym. 24,04 m x 12,04 m, pomieszczenie Sali ćwiczeń korekcyjnych oraz pokój dla nauczyciela w-f z zapleczem sanitarnym, pomieszczeniem na sprzęt sportowy oraz dodatkowym pomieszczeniem magazynowym.

 

Parametry techniczne projektowanego obiektu:

- kubatura: 4200,40 m2

- powierzchnia użytkowa: 535,86 m2

- powierzchnia całkowita: 622,91 m2

- powierzchnia zabudowy: 622,91 m2

- długość budynku: 25,12 m

- szerokość budynku: 46,25 m

- liczba kondygnacji: 1.

 

Budynek zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej murowo-żelbetowej posadowiony na ławach i stopach fundamentowych z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej, pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną i powlekaną, dachówkową.

Zakres projektu obejmuje ponadto wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewnętrznych jak również instalacji odgromowej budynku; wykonanie instalacji sanitarnych.

Wejście do budynku po pochylni dla niepełnosprawnych o max. spadku 8 % oraz schodami.

W zakresie prac zewnętrznych zostanie wykonana opaska przy ścianie budynku o szer. 75 cm. z kostki brukowej, dojście z kostki brukowej, elementy instalacji zewnętrznych sanitarnych,

przebudowa przyłącza elektrycznego.

Wszystkie w/w pracy zostaną wykonane w obrębie działki objętej zakresem opracowania.

 

W wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 16.06.2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót Panią Alicją Jedut  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Remontowo Budowlany Alicja Jedut” z siedzibą  w Lubartowie, ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów  z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 2 644 500,- zł. brutto. Z terminem wykonania do dnia 16.08.2022 r.   

 

Nadzór inwestorski pełni Pan Tomasz Tkaczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk z siedzibą w Ryżki 67A, 21-400 Łuków za kwotę ryczałtową 23 739,00 zł. brutto.

Zdjęcia - w trakcie realizacji

Realizacja zakończona: