Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Sala gimnastyczna przy ZSO Nr 1 w Rykach

Oddana do użytku: 2010
Wartość zadania: 3 386 925,81
Dofinansowanie: 700 000,00
Wykonawca: HEN-BUD Spółka   z o.o. 20-258 Lublin ul. Turystyczna 134D
Zakres rzeczowy:
Wybudowana została sala gimnastyczna o wymiarach 36,0 m x 18,0 m   połączona poprzez łącznik z budynkiem szkoły. W budynku sali mieszczą się dodatkowo: sala gimnastyki korekcyjnej, sanitariaty, natryski, toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych, przechowalnie sprzętu gimnastycznego i sportowego oraz pokoje org. sportowej i kultury fizycznej. Ponadto dokonano  montażu sprzętu i  wyposażenia sportowego w pomieszczeniach sal, który wykonała firma POLSPORT S.A. ul.Wyzwolenia 59, 43-300 Bielsko Biała
Podstawowe parametry budynku głównego sali: 
Powierzchnia zabudowy –1050,78 m2
Powierzchnia użytkowa – 1153,41 m2
Kubatura budynku głównego – 8453,00 m3
Łącznik do sali gimnastycznej:
pow. zabudowy - 78,59 m2
pow. użytkowa - 65,68 m2
kubatura – 269,92 m3