Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Rososzy

Oddana do użytku: 2012 r.
Wartość zadania: 3 860 235,79 zł.
Dofinansowanie: 400 000,00 zł.
Wykonawca: „TATRO-BET” Szewczyk Sp. J. ; Głowaczów , Przejazd 49.
Zakres rzeczowy:
Budynek szkoły podstawowej 6-klasowej z oddziałem przedszkolnym i salą gimnastyczną o wym. 24,0 m x 12,0 m i wysokości 6,0 m w świetle.
Dostęp osób niepełnosprawnych  umożliwia pochylnia o spadku 8 % zaprojektowana przed wejściem do sali gimnastycznej zlokalizowanej na parterze budynku.
Zadanie w części dot. sali gimnastycznej zostało dofinansowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 400 000,00 zł .
Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego NB.7361/15/2012 z dnia 9.10.2012r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku szkoły z salą gimnastyczną .
Podstawowe parametry obiektu szkoły podstawowej z salą gimnastyczną o wym.24,0m x12,0 m:
Pow. Zabudowy :1010,00 m2
Pow. Całkowita : 1717,00 m2
Pow. Użytkowa : 1438,00 m2
Kubatura : 9165,00 m3
Teren działek 55/8 i 55/9 ogrodzony
-ogrodzenie panelowe 298,6m + 2 kpl. bram przesuwnych z furtkami
-nawierzchnia utwardzona (podjazdy ,chodniki) kostka brukowa gr.8cm -1505,08m2
-wiata śmietnikowa -szt.1
Budynek wyposażono w następujące instalacje:
-wodociągowa zasilana z wodociągu wiejskiego
-kanalizacyjna odprowadzona do istniejącego zbiornika bezodpływowego opróżnianego okresowo
-ogrzewania i ciepłej wody z lokalnej kotłowni c.o. w parterze budynku opalanej gazem ziemnym wyposażonej w kotły De Dietrich typ. INNOVENS MC 65 -3 szt. naczynie wzbiorcze REFLEX typ.33D-1 szt., zasobnik ciepłej wody typ. BP 400 -1 szt.
-instalacje elektryczne wlz, oświetleniowe, gniazd wtykowych, odgromowe i uziemiające,
-oświetleniowe terenu, instalacja strukturalna sygnalizacji włamania i napadu, RTV- SAT, system monitoringu wizyjnego, radiowęzeł
-instalacja wentylacji pomieszczeń grawitacyjna i częściowo mechaniczna (wyciągi miejscowe). Salę sportową wyposażono w sprzęt sportowy, który  dostarczyła firma Firma Prod.-Handl. PESMENPOL z Trzemeśni.
Dokonano także częściowego zakupu wyposażenia technologicznego kuchni.